Skip to the main content
Privacyverklaring Riva Groep

Dit is de privacyverklaring van Riva Groep en de daartoe behorende ondernemingen, te weten Wittebrug B.V., Wittebrug Lease B.V. (waaronder IKRIJ.NL ), Lease2Go B.V., Wittebrug Autoschade B.V., DAVO Autobedrijven B.V., Deurloo Autoschade B.V., Valstar Schade B.V., Kasco Autoschade B.V., Profile Henze Rijswijk B.V., Quality Business Transport B.V., E-Mobility Energy B.V., HP Beheer B.V. en Maja Media B.V. (hierna: Riva Groep).

Riva Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Riva Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Privacyverklaring Riva Groep

Dit is de privacyverklaring van Riva Groep en de daartoe behorende ondernemingen, te weten Wittebrug B.V., Wittebrug Lease B.V. (waaronder IKRIJ.NL ), Lease2Go B.V., Wittebrug Autoschade B.V., DAVO Autobedrijven B.V., Deurloo Autoschade B.V., Valstar Schade B.V., Kasco Autoschade B.V., Profile Henze Rijswijk B.V., Quality Business Transport B.V., E-Mobility Energy B.V., HP Beheer B.V. en Maja Media B.V. (hierna: Riva Groep).

Riva Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Riva Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Kom in contact

Neem contact op

Vragen over ons cookiebeleid of ideeen hoe we dit kunnen verbeteren?

Contact
Direct contact

Gelijk iemand spreken via de telefoon!

* Alleen tijdens kantooruren
Direct bellen Bel op 070-3429242